“Mijn hogere opleiding was destijds al duaal leren.”

Francis Wanten

Francis Wanten, ondernemer en voorzitter Voka Limburg, alumnus van Hogeschool PXL

Het duurt even voor we Francis Wanten te pakken krijgen voor een interview over zijn opleiding. “Excuses, maar ik was bezig met het afronden van een overname”, vertelt hij tijdens de uiteindelijke afspraak. Francis is een gedreven ondernemer met een brede portefeuille aan bedrijven in diverse sectoren. In 1986 stapte hij in de éénmanszaak van zijn vader, vandaag telt zijn groep 530 medewerkers. En er liggen nog overnames in het vizier. “Ik heb aan mijn opleiding accountancy en fiscaliteit veel bruikbare praktijkkennis overgehouden.”   

Het ondernemerschap werd Francis Wanten wellicht met het DNA meegegeven. Hij groeide op in een gezin van zelfstandigen en koesterde zelf ook de ambitie om te ondernemen. “Ik heb nooit bij iets anders stilgestaan. In het laatste jaar van het middelbaar heb ik ook niet om een advies gevraagd voor mijn hogere studies. Mijn vader verkocht brandstoffen en was actief als grondstoffenleverancier voor de bakkerijsector. En ik zag hoe mijn ouders moeite hadden met administratie en boekhouding. De logische keuze was een opleiding accountancy en fiscaliteit.” 

Zijn studentenperiode was intens. De noden in het familiebedrijf waren groot en dus combineerde Francis studeren met meewerken in de zaak. “Ik had geen tijd voor een studentenleven. Mijn dagen waren gevuld met studeren, werken en slapen. Maar ik heb daar geen spijt van. De opleiding aan de hogeschool bleek trouwens ideaal voor mij: ze was zeer praktijkgericht. De zaken die ik leerde kon ik thuis ook meteen in de praktijk brengen.” 

“De attitude van jongeren is het belangrijkst: je willen inzetten,
gezond verstand hebben en enthousiasme.”

Francis volgde als het ware duaal leren, lang voor het systeem zijn intrede deed in ons onderwijs. “De grote troef voor mij was dat de problemen waar ik in ons eigen bedrijf op stootte, kon aankaarten tijdens de les. Ik kreeg niet alleen kennis en vaardigheden aangeleerd, maar de leerkrachten hielpen me veel sneller groeien in mijn rol in het familiebedrijf. Net door die ervaring ben ik al lang een believer van het duaal leren: we moeten veel meer jongeren in systemen krijgen waarbij ze gelijktijdig studeren en opgeleid worden op de werkvloer.” 

Er is veel gepalaverd over het invoeren van duaal leren in het Vlaamse onderwijs. Pas op 1 september gaat het systeem officieel van start in het secundair onderwijs. Voor de Limburgse ondernemer is het een stap vooruit, maar too little, too late: “De kloof tussen het onderwijs en het werken in een bedrijf is te groot geworden. We kunnen de jongeren die afstuderen niet verwijten dat ze niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ons leerprogramma zit verkeerd in elkaar. Als je te lang leerstof moet doorworstelen zonder die permanent te toetsen aan de praktijk, weet je niet wat je moet onthouden en wat er écht belangrijk is. Daarom moeten we duaal leren ook invoeren in het volledige hoger onderwijs.” 

Stage lopen opent de deur naar de eerste job

Zelf heeft Francis daar niet op gewacht. Hij bedacht zijn eigen systeem van werkplekleren en investeert er ook in. “Wij bieden in onze bedrijven veel stages aan. Maar er is wel één cruciale voorwaarde als je hier stage wil lopen. We vragen dat die studenten elke schoolvakantie komen werken in het bedrijf. En we betalen hen daar ook voor, net als voor hun effectieve stageperiode trouwens. Sommigen kijken me dan vreemd aan. Maar tegen die stagiairs zeg ik steeds: als je niet bereid bent om in jezelf te investeren in de schoolvakanties, geloof ik niet dat je bereid om hier later ook te komen werken.” 

Het blijkt een succesformule en een goede vijver om talent uit te vissen. “De mensen die bij ons stage lopen, hebben meestal een goeie attitude. Heel vaak komen ze na hun stage ook in dienst. Gelukkig maar! Want we hebben zo’n 60 openstaande vacatures voor zeer diverse profielen, van administratie tot topkader, bij wijze van spreken. De kandidaten die van de hogeschool komen hebben het ideale profiel: hands on getraind en klaar om operationeel taken aan te pakken. Het diploma maakt mij eigenlijk niet uit. De attitude is het belangrijkst: bereid zijn om je in te zetten, blijk geven van gezond verstand en enthousiasme. Alle andere vaardigheden leren we hen wel aan.”   

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!