“Politiek is een verlengstuk van mijn loopbaan als onderwijzer”

Kris Van Dijck

Kris Van Dijck, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Dessel, alumnus van de Karel de Grote Hogeschool

N-VA parlementslid Kris Van Dijck groeide op in de Kempen. Hij liep achtereenvolgens school in Dessel, Hoogstraten en Turnhout. Kris volgde in het middelbaar de richting menswetenschappen, omringd door creatieve medeleerlingen. Graag naar school gaan deed hij niet en een blokbeest was hij allerminst. Een opleiding tot leerkracht was in die tijd, afstuderend uit menswetenschappenvanzelfsprekend, maar het was ook een bewuste keuze. Hij volgde de lerarenopleiding aan de normaalschool van Wijnegem en draagt er als politicus nog steeds de vruchten van. Toch durft hij ook kritisch staan tegenover de huidige opleiding en ziet mogelijke verbeteringen.    

De carrière van Kris als leerkracht was van korte duur, hoewel hij zelf onderwijzer wilde worden. Hij had de ambitie te tonen wat een goed leerkracht in zijn mars moest hebben om jongeren te boeien en leerstof bij te brengen. Maar na vijf jaar koos hij voor de politiek. “Eigenlijk is aan politiek doen een verlengstuk van mijn loopbaan als onderwijzer . In mijn curriculum zaten ook vakken als dictie en zo leerden we voor een groep spreken. Dat komt voor een politicus natuurlijk handig van pas.” 

Een academische opleiding behoorde nooit tot de opties. “Ik had een broertje dood aan uren aan een stuk studeren. De lerarenopleiding was doel- en praktijkgericht. Met vakken als didactiek en pedagogie leerde ik perfect welke competenties een leerkracht nodig had. Die theorie was zinvol om de kennis meteen in de praktijk om te zetten. Ik merkte dat academici die nadien een lerarenopleiding gevolgd hadden, toch minder goed de kneepjes van het vak beheersten.” 

“Academici die nadien een lerarenopleiding gevolgd hadden,
bleken de kneepjes van het vak toch moeilijker te beheersen.”

De stageplek koos Kris samen met zijn docenten. “Die stage is cruciaal in de opleiding en vorming tot een gepassioneerde leerkracht. Een goede stage kan meteen een jobaanbieding opleveren.” En dat was ook bij Kris het geval: “Zowel voor de theorie- als de praktijkvakken moest ik slagen en dat deed ik met verve. Ik liep stage in het Antwerpse. Na een jaartje legerdienst en een tussenstop in Aarschot, nam de stageschool contact met me op. Ik mocht meteen aan de slag en kreeg, na een positieve evaluatie, een vaste benoeming.” 

Permanente bijscholing over de grenzen heen

De Desselse burgemeester heeft de vruchten van zijn hogeschoolloopbaan geplukt, maar staat toch ook kritisch tegenover de lerarenopleiding. “Van vandaag op morgen ben je student af en sta je plots voor de klas les te geven. Die overgang is te abrupt. Toekomstige leerkrachten moeten in dit proces beter begeleid worden. Gelukkig had ik zelf ervaren docenten die me perfect voor de job klaarstoomden, maar dat is niet altijd het geval. Permanente bijscholing van leerkrachten, maar ook van andere professionals is een must. Hier moeten de hogescholen een rol in gaan spelen.” 

Het N-VA parlementslid had niet het geluk om tijdens zijn opleiding in het buitenland te studeren, maar ziet in die ervaring een absolute meerwaarde. “Ik stak heel wat op van het bestuderen van andere onderwijsvormen in Nederland. De internationalisering van het hoger onderwijs moet zich verderzetten, over de opleidingsdomeinen heen. Het is een opportuniteit die de hogescholen met beide handen moeten grijpen, telkens met de blik op het werkveld en de toekomst. Die focus mogen ze zeker niet verliezen en daar zal ik als politicus waakzaam voor zijn.” 

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!