“Zorg voor een betere doorstroming van jongeren met een migratieachtergrond”

Nejia Adouiri

Nejia Adouiri, consulent bij Bednet, alumnus van Odisee

Enigszins verrast reageerde de Antwerpse Nejia Adouiri op de uitnodiging om haar verhaal te doen. Maar, u zal meteen begrijpen waarom zij haar plek in het rijtje prominente alumni verdient. Haar parcours verliep niet zonder slag of stoot. Dankzij haar doorzettingsvermogen slaagde ze in haar studies gezinswetenschappen, is ze trotse moeder van vier kinderen en ondertussen consulent bij Bednet.

Aanvankelijk koos Nejia voor de opleiding verpleegkunde, maar daar kwam abrupt een einde aan. “Ik was 18 jaar en droomde ervan om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ik wou mensen helpen en verpleegkunde leek een logische keuze. Als overtuigd moslima wilde ik een hoofddoek dragen. Maar dat lag gevoelig op mijn stageplek. Ik wou mijn levensbeschouwing niet opgeven.”

Ze sloeg een andere weg in en volgde een opleiding tot leerkracht lager onderwijs aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs. In de Antwerpse basisscholen was er vrijwel meteen plaats voor haar. Ze combineerde het lesgeven met haar vrijwilligerswerk waar ze zich inzette voor gezinnen met kinderen in kwetsbare situaties.

“Hogescholen bieden kansen aan zij die het niet gemakkelijk
hebben en houden rekening met specifieke behoeftes.”

De keuze voor een aanvullende hogeschoolopleiding maakte ze tijdens haar loopbaan als leerkracht. Om gezinnen nog beter te kunnen ondersteunen en haar vrijwilligerswerk te professionaliseren vond ze het nodig om zich meer in die materie te verdiepen. “Gezinswetenschappen leek mij een logische keuze aangezien mijn vriendinnen, die eerder gezinswetenschappen studeerden, grapten dat ik sociale situaties niet zo goed als hen kon beoordelen omdat ik geen gezinswetenschapper was. Ik wist dus wat me te doen stond. Ik schreef me in aan de Odisee Hogeschool. Mijn man steunde en motiveerde mij tijdens dit driejarig traject. Hij was trots op mij.”

De studies sloten nauw aan bij haar vrijwilligerswerk. Er ging een wereld voor haar open. “Ik koos voor de opleiding gezinswetenschappen, want mijn levensdoel is kinderen vooruithelpen. Zij zijn onze toekomst. Ik kreeg vakken als psychoanalyse, pedagogiek en gesprekstechnieken. Ik kon ze meteen toepassen in mijn dagelijkse activiteiten en leerde met een open blik naar kinderen en de wereld kijken. Na mijn studies moet ik mijn vriendinnen wel gelijk geven: de opleiding gezinswetenschappen is uniek en een absolute aanrader.”

Kansen bieden en grijpen

Maar makkelijk was het voor Nejia zeker niet. Ze was destijds moeder van twee kinderen en gaf les. Gelukkig kon ze in de Odisee Hogeschool op begrip rekenen. “Alsof het nog niet druk genoeg was, beviel ik in het derde jaar van mijn derde kind. Toen medestudenten op tweedaagse trokken, kon ik niet mee omdat ik in het ziekenhuis lag, maar ik kreeg een andere opdracht, waarvoor ik me moest bijscholen. Hogescholen bieden kansen aan zij die het niet gemakkelijk hebben en houden rekening met specifieke behoeftes.”

Toch is er ook nog werk aan de winkel. “Er stromen te weinig jongeren met een migratieachtergrond door naar het hoger onderwijs”, meent Nejia. “Zowel het secundair als hoger onderwijs moeten nog meer inspanningen leveren om kansengroepen verder te laten studeren, zeker in een multiculturele stad als Antwerpen. Laat hen een dagje meedraaien, motiveer hen en toon hen welke ondersteuningsmaatregelen de hogescholen aanbieden.”

Wie toevallig eens langs de Odisee Hogeschool in Brussel passeert, kan niet om de enorme muurschildering heen. Het toont waar de school voor staat: Wat je achtergrond ook is, hier ben je welkom. Ook Nejia is op de muur vereeuwigd. “Diversiteit brengt kleur in het onderwijs en draagt bij tot een warme maatschappij.”

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!